Kulturlandskap

Begreppet Kulturmiljö definieras, också internationellt, som ”resultatet av påverkan och samspel mellan naturliga och/eller mänskliga krafter”. Sveriges riksdag fastställde 1987 Naturresurslagen som skall verka för skydd och vård av värdefulla natur- och kulturmiljöer. Nu finns omkring 1 700 sådana områden definierade, i Östergötland ett nittiotal.

Askeby kloster, som stått i centrum för våra studier, var givetvis deltagare i bruket av natur- och kulturlandskap, och vi ser konsekvenser ännu in i vår tid. Det har givit oss anledning att från forntid till nutid ge exempel, utifrån det geografiska området mellan Linköping och Söderköping, en mångsidig odlingsbygd med anknytning till slätt-, kust- och skogsbygd. Det har t.ex behandlats i studier av det riksbekanta Ändmoränstråket i Örtomta samt i beskrivningar av kulturmiljöer i bygden som Askeby, Fläret, Ekenäs.

Länkar