Nature et paysage (topographie)

Ändmoränsområden nära Askeby

Vi vill här visa att översiktliga studier av natur och landskap, av vägar och farleder samt ortnnamn ger en mångsidig och dynamisk bild av lanskapets historia.

 

För omkring 11 000 år sedan smälte inlandsisen bort från det område vi idag kallar Askeby och Örtomta och lämnade efter sig en vattenmassa som till flera tiotal meter täckte den nuvarande markytan och var en vik av Östersjöns tidigaste föregångare – Baltiska issjön. Viken begränsades i norr av iskanten och i söder och väster av högre terräng. När iskanten på sin reträtt norrut passerat Billingens nordspets i Västergötland tömdes viken på en del av sitt vatten innan en klimatförsämring ledde till att isen åter växte söderut ända till trakten av mellersta Östergötland. Sedan inträffade den klimatförbättring som ledde till at isen definitivt smälte bort och istiden tog slut.     >läs vidare<

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/0/0/3/askebyabbey.com/httpd.www/wp-content/themes/askeby/category.php on line 173