Sources et archives du monastère

Utmärkande för Sverige var att förhållandevis många kvinnokloster grundades av aristokratiska släkter. Askeby är ett exempel. Till klostren överläts ofta egendomar som emellertid ofta stod under släktens kontroll. Under 1200-talet kom gåvor från andra kategorier invånare.

Askebyklostrets arkiv förstördes vid den omskrivna storbranden 1377, men handlingarna finns kvar i andra arkiv. Det viktigaste är Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven med 246 handlingar med start 1258. De visar bl.a. hur klostrets ägande successivt koncentrerades till områden öster om Stångån, den del av Östergötland som brukar kallas Östanstång.

Endast en skrivelse från Askeby kloster finns bevarad. När klostret stängdes skulle ju allt förstöras.
Men vi kan ändå sökande i en rad arkiv, Riksarkivet, Stiftsarkivet, Landsarkivet, m fl och efter studier av den rika internationella och svenska forskningslitteraturen ge en förhållandevis allsidig bild av klostret.

När det gäller bevarade handskrifter är läget bättre för Vreta kloster där det finns omkring 30 skrivelser bevarade och Nydala kloster som har inte mindre än drygt 400 stycken.

Länkar