Notre réseau en Suède

Före reformationen fanns femton cistercienskloster i det nuvarande Sverige.

Sedan 2006 finns en ständigt växande adresslista som omfattar kontaktpersoner i de svenska historiska cisterciensklostren samt andra personer som är intresserade av dessa kloster. Den utgör ett informations- och kommunikationsmedel som ger möjlighet att lätt nå kontakt och man skulle kunna säga att den också tjänar som viss sammanhållande länk. Listan sköts av Birgitta Alinder i Vreta kloster.

I det medeltida Sverige fanns 13 cistercienskloster men senare tiders uppgörelser med danskarna gör att vi idag har 15 cisterciensklosterplatser inom Sveriges gränser.

Nunneklostren var Askeby, Gudhem, Riseberga, Sko, Solberga, Vreta och Vårfruberga. Nunnorna i Sko fanns från början i Byarum.

Munkklostren var Alvastra, Gudsberga, Julita, Nydala, Roma och Varnhem. Julitas munkar fanns från början i Viby.

Herrevads kloster och Ås kloster var danska på medeltiden men ligger nu ligger på svensk mark i Skåne respektive Halland. Båda var munkkloster.

På varje historisk klosterplats finns åtminstone en person, oftast flera, ibland en hel förening som vårdar klosterminnet och på olika sätt berättar om det för andra: genom guidningar, studiegrupper, upplevelsevandringar, klosterspel, inrättandet av klosterträdgårdar, utgivning av böcker och mycket mer.

Varje kloster har sin egen specifika historia, väl värd att bevara och berätta, men därtill har alla de cisterciensiska klostren en gång levt och verkat enligt Cisterciensordens statuter. Det gör att de har en ofrånkomlig gemensam grund. Detta fundament har stor betydelse även i det historiska perspektivet och bäddar för kontakter de olika klosterplatserna emellan. Man behöver till exempel samverka i att studera förhållandena i och kring de medeltida klostren, man kan också tipsa varandra om olika sätt att föra ut klosterhistorien till allmänheten. Därför uppstår behov av nätverk mellan historiebärarna på dessa klosterplatser.

Nedan följer en lista med adresser till de klosterplatser inom nätverket som har hemsida.

Askeby kloster  www.askebykloster.se

Gudhems kloster  www.gudhem.se

Herrevads kloster  www.herrevadskloster.eu

Nydala kloster  www.nydala.com

                             www.nydalaklostertradgard.se 

Riseberga kloster  www.hembygd.se/orebro/riseberga 

Roma   www.romakungsgard.se

Sko kloster  www.skokloster.nu

                       www.svenskakyrkan.se/habo/

Varnhems kloster   www.svenskakyrkan.se/skara

Vreta kloster  www.vretaklosterforening.se

Vårfruberga kloster  www.varfrubergakloster.se

                                       www.pilgrimsled.se

Ås kloster  www.askloster.web.surftown.se

Kronobäcks kloster (Johanniterorden)  www.kronoback.org

Uppgifter om adresser till kontaktpersoner vid samtliga klosterplatser erhålles via e-post till Birgitta Alinder, Vreta kloster.

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/0/0/3/askebyabbey.com/httpd.www/wp-content/themes/askeby/category.php on line 173