L’association

affisch1


Med hjälp av visualiseringar, hemsida, publikationer, föredrag  och visningar

vill vi förmedla kunskap och väcka intresse för klostret och dess omvärld.

Välkommen som medlem om Du vill stödja vår verksamhet!

Du kan anmäla Dig via länken Kontakt nedan !

Länkar