Arkiv

PROGRAM 2017

Kallelse 25 april 2017

I år är det femhundra år sedan reformationen startade. Det var enligt traditionen den 31 oktober 1517 som Martin Luther spikade upp sina 95 teser i Wittenberg. Han ville med dem få till stånd en diskussion om försäljning av avlatsbrev. I Askeby kyrka finns en kopia av ett avlatsbrev från 1363. Du kan läsa mer om avlatsbrevet och hur det kom till Askeby under rubriken Klostret i bygden/ Avlatsbrevet från Herkenrode.

Herkenrode2 

Martin Luthers aktion ledde till stora förändringar inom flera områden, inte minst för klostren i de protestantiska länderna. Klosterföreningen kommer därför under året att ta upp några aspekter på vad reformationen kom att betyda för Askeby kloster och församlingsborna.

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Lördagen den 25 mars 2017

P R O G R A M

Kl. 15 ÅRSMÖTESFÖRHANDLINGAR

KAFFEPAUS

Kaffe/te med bröd 25 kr

Kl. 16 JUNGFRU MARIA EFTER REFORMATIONEN

Se programblad nedan

VARMT VÄLKOMMEN!

Anmälan är ej nödvändig men om speciellt önskemål finns beträffande kaffebröd är vi tacksamma att få besked i god tid före mötet. Kontakta ingegerd.nordh@svenskakyrkan.se tel. 0706-18 21 60.
Om vi inte har Din e-postadress skicka den gärna till jonas.lofstrand@gmail.com

affisch Maria-2

PROGRAM 2017

VISNINGAR

i Askeby klosterkyrka

Torsdag 29 juni
Askeby klosterkyrka. Musik i sommarkväll
kl. 18. Visning av kyrkan och den visualiserade klosterplatsen kl. 19. Ingen avgift.

Torsdag 27 juli
Askeby klosterkyrka.  Musik i sommarkväll
kl. 18. Visning av kyrkan och den visualiserade klosterplatsen kl. 19. Ingen avgift.

Torsdag 24 augusti
Askeby klosterkyrka.  Musik i sommarkväll kl. 18. Visning av kyrkan och den visualiserade klosterplatsen kl. 19. Ingen avgift.

Östgötadagarna lördag och söndag 2 och 3 september

Visningar kl. 11-15. Ingen avgift.


Om du vill boka tid för en längre visning se nedan

PROGRAM 2018


Föreningen Askeby kloster har fyllt tio år. Det tänker vi fira vid årsmötet, så vik redan nu eftermiddagen den 25 mars! Då kommer vi att blicka såväl bakåt som framåt i föreningens verksamhet och presentera hur långt vi kommit i något av de pågående, nedan nämnda projekten.

MARKRADARUNDERSÖKNINGARNA

Det både tids- och kostnadsmässigt största arbetet är de markundersökningar som tack vare ett betydande stöd från föreningsmedlemmar kunde påbörjas 2015. Syftet är att spåra lämningar av byggnationer från klostertiden i kyrkans omedelbara närhet. Rapporter som sammanfattar de hittills genomförda undersökningarna publiceras inom kort under rubriken Projekt på vår hemsida. Ännu återstår intressanta ytor att utforska och vi söker medel för att kunna fullfölja arbetet.

ALTARBRUNET

Askeby klosterkyrkas medeltida, broderade altarbrun är ett av landets knappt tjugo bevarade. Det är ett utsökt, men ännu ej helt uttolkat arbete. Vår ambition är att få denna kulturhistoriskt ytterst intressanta klenod tillbaka till kyrkan från dess nuvarande placering i ett magasin i Historiska Museet i Stockholm där det varit deponerat i snart hundra år.

STENGÅTAN

I somras flyttades fyra huggna stenarbeten från sin undanskymda plats ut i ljuset. Tre av dem är omnämnda i litteraturen, men om den fjärde, och vackraste stenen, finns ingenting publicerat. Kan denna sten vara ett konkret exempel på en cisterciensisk samhörighet? Efterforskning pågår. Stengåtan kommer att presenteras lite närmare vid årsmötet.

Vårens övriga program ingår även de i temat Stenar över och under jord. Den 22 april gör vi en vandring kring kyrkan i markradarns spår och i maj är det tänkt att vi ska göra en exkursion, en modern tornering, för att jämföra kyrktornen i Askeby och Bankekind.

GUIDNINGAR

En annan viktig del av vår verksamhet är visningarna av klosterkyrkan och visualiseringarna som liksom föregående år begränsas till förbeställda guidningar under perioden april-september, se inbjudan nedan. Kortare, avgiftsfria visningar ordnas efter kyrkans musikkvällar sista torsdagen i juni, juli och augusti. För er som besöker Askebys historiska klosterplats på egen hand håller vi på att skapa en mobilapp. 

Föreningen Askeby klosters styrelse återkommer efterhand med närmare information, men boka redan nu söndagseftermiddagarna den 25 mars och 22 april!

Välkommen till vårens och sommarens evenemang!

PROGRAM VÅR OCH SOMMAR 2018

APRIL                    Vad finns under radarn?

Söndagen 22 april kl 15 leder Hans Palmlöf en vandring vid Askeby klosterkyrka.

Efter en kort introduktion om klostrets historia och utseende berättar Hans om metoden att undersöka vad som göms i marken med hjälp av georadar. Vi vandrar mellan fyndplatserna på de hittills undersökta mätområdena för att på stället se var det finns lämningar av murar och andra konstruktioner. Tag gärna med kaffekorg och kläder efter väder!

MAJ       Askeby kloster – ett av Åkerbos finaste kulturarv.

Söndagen 6 maj kl 14 -15.30. Visning av klosterkyrkan och klostervisualiseringen. Klosterföreningens medlemmar och de som funderar på att bli det inbjudes till en gratis visning.

Därefter kan man delta i kyrkans Pilgrimsmässa som börjar kl 16.

   

              Kungens torn i Askebys och Bankekinds kyrkor.

Lördagen 26 maj från kl 13 leder f. länsantikvarien Jan Eriksson en tornexkursion.

Vi börjar i Askeby för att studera vad som är kvar av det äldsta av de båda tornen och vilken funktion det haft. Därefter beger vi oss i egna bilar till Bankekind, tidigare Svinstad, för att där få se hur askebytornet en gång kan ha sett ut. Räkna med att vi behöver några timmar för det här äventyret, så ta med kaffekorg. OBS! Tornen är trånga, dammiga och obekväma att klättra i, men intressanta! Hör gärna av Dig om skjuts önskas eller kan erbjudas till Susanne Glöersen per tel. 013 14 10 10, e-post: susanne.gloersen[at]askebykloster.se eller sms 070 3891315.

                       

JUNI, JULI, AUGUSTI

Sista torsdagen kl 19 Visning av klosterkyrkan och klostervisualiseringen.

Klosterföreningen bjuder på visning efter kyrkans Musik i sommarkväll som börjar kl 18 .

28 juni ”En stund är jag här” Agnes Hulander trio

26 juli ”Mellan himmel och jord” Nina Kaakinen Andersson i ord & ton

30 augusti ”Helena & Christoffer Törnroos sång & bas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

SEPTEMBER

Lördag, söndag 1, 2 september kl. 11-15. Östgötadagarna tillsammans med kyrkan.

Klosterföreningen bjuder på visning och kyrkan har ett pilgrimstema.                                                                                                                    

OKTOBER

Lördagen 13 oktober på fm utfärd till Östra Stenby k:a på Vikbolandet för att se deras brudpäll.

Under hösten kommer vi att uppmärksamma firandet av cisterciensordens 900-årsjubileum 1998 som blev startskottet för klosterföreningen och vad som uträttats under de tjugo år som passerat.

Till höstprogrammen kommer kallelse att sändas ut efter sommaren.

FÖRENINGEN ASKEBY KLOSTER

INBJUDER TILL UTFÄRD TILL ÖSTRA STENBY KYRKA

Mandelgren brudpäll

Östra stenby det

Nils Månsson Mandelgrens avbildning av resterna av Östra Stenbys medeltida brudpäll (t.v.)

och en detalj från den återskapade brudpällen (t.h.).

Sommaren 1846 färdades Nils Månsson Mandelgren under sin upptäcktsfärd till Östergötlands kyrkor med ett åkdon som drogs av två hästar till en kostnad av 1 riksdaler 2 skilling per mil. Innan han kom till Askeby besökte han Östra Stenby kyrka på Vikbolandet och fann där bland annat en större textil som han trodde var ett altarkläde. Arbetet var svårt skadat, men Mandelgren insåg att det var medeltida. Han beskrev dess material, storlek och teknik och avbildade motiven och färgerna i deras dåvarande skick. Textilen har visat sig vara en brudpäll utförd i s.k. intarsia- eller guldskinnsbroderi. Ett par vapensköldar som infogats i broderiet tyder på att det skapades för ett herrskapspar med anknytning till Östra Stenby socken. Inte långt efter parets bröllop som ägde rum i Stockholm 1303 skänktes brudpällen till Östra Stenby kyrka. Där kom den dock att fara illa. Det finns anledning att vara tacksam för Mandelgrens dokumentation, för bara några år efter hans besök brändes brudpällen tillsammans med andra kasserade inventarier. Tack vare Mandelgrens ingående beskrivning kunde nämligen en grupp kreativa damer i församlingens diakonikrets återskapa brudpällen till Östra Stenby kyrka 700 år efter originalets tillblivelse.

Karin Linderhjelm, en av brudpällens återskapare, kommer att förevisa den rekonstruerade brudpällen för oss, besvara de frågor som eventuellt dykt upp vid läsning av texten ovan och inte minst berätta om hur hon och hennes kolleger gick tillväga för att finna passande material och med en mycket speciell medeltida teknik ’pussla ihop’ detta mästerverk.

Karin Linderhjelms visning börjar kl 11 lördagen den 13 oktober i Östra Stenby kyrka på Vikbolandet.

Priset är 60 kr/person och då ingår förmiddagskaffe. Tag med kontanter eller swisha på plats.

Anmälan senast onsdag den 10 oktober till undertecknad (bortrest t.o.m 20/9) eller till Karin Svensson Nygren via E-post  eller Mobil 070 7700549. Ange om Du kan ta passagerare eller om Du önskar skjuts, med bil, och då betalar 50 kr t/rför den.

HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN hälsar Styrelsen

gm Susanne Glöersen

E-post eller Mobil 070 3891315 Tel 011 141010

askebybok3261

Läs om denna eftermiddag under Referat!

År 1998 firade cisterciensorden sitt 900-årsjubileum över hela Europa. I Askeby ordnade man samma höst en jubileumsvecka för att uppmärksamma klostrets drygt 350-åriga existens. Klosterveckan, som dokumenterades i boken ASKEBY KLOSTRET OCH BYGDEN, kom att bli upptakten till återskapandet av Askeby kloster och bildandet av dess vänförening. Därför vill vi fira ett 20-årsjubileum av Jubileumsveckan 1998 med att inbjuda till en eftermiddag med några valda nedslag i det medeltida och nutida Askeby. Mycket har hänt under de gångna åren och ny kunskap kommer alltjämt!

SÖNDAGEN DEN 18 NOVEMBER 2018

i Askebys församlingsgård

PROGRAM

Kl 14Inledning. Karin Svensson Nygren hälsar välkommen.

Vad firades 1998 och vad har hänt därefter?

Anna Bergman, Lars Eliasson och Gunnar Bergman berättar om hur pionjärerna inledde återskapandet av Askeby kloster och hur man arbetat för att göra det känt.

Det återskapade klostret i ett internationellt, nationellt och lokalt perspektiv.

Susanne Glöersen berättar om i vilka sammanhang föreningen verkar.

P a u s

Kaffe/te med dopp till självkostnadspris. Önskas någon särskild sorts bröd?

Askeby klosters altarbruns vapensköldar, donatorer och datering.

Markus Lindberg, chef för Sancta Birgitta Klostermuseum, föreläser om sin tolkning av vapensköldarna på Askeby klosterkyrkas medeltida altarbrun.

Ta i trä

Jan Eriksson rapporterar om alldeles nya rön om en mycket gammal, återfunnen trädbit.

Kl 17 c. Avslutning

ANMÄLAN om deltagande lämnas senast måndagen den 12 november till Karin Svensson Nygren

per telefon/sms 070 770 05 49 eller  e-post

Varmt välkommen!

Hälsar klosterföreningens styrelse i samarbete med Svenska kyrkan Åkerbo församling och Sensus

Utflyktposter

Föreningen Askeby kloster

inbjuder till en medeltidseftermiddag i Askebys församlingsgård

söndagen den 20 november 2016

Några föreningsmedlemmar berättar om

SPÅR EFTER MEDELTIDA LIV I ASKEBY KLOSTER

som bygger på skriftliga dokument, georadarteknik och arkeologi

P R O G R A M

Vi börjar kl 13 och räknar med att sluta kl 16.30. Varje presentation tar c. 20 min.

Inledning

Klostret i bygden

Breven berättar

Anna Bergman

Markradar

En teknik för att gräva utan spade och vad vi hittills gjort i Askeby

Hans Palmlöf

Inför byggandet av Askebys nya skola

Kort information om RAÄ:s arkeologiska utgrävning 2012

Susanne Glöersen

Paus

Servering av kaffe/te och äppelkaka, eller om alternativ önskas, 25 kr

Slända, nål och kam

Om klädkod och hårvård i klostret

Susanne Glöersen

Kalkbränningsugnen och brunnarna

Om deras konstruktion och funktion

Ina Nordh

Soporna berättar

Vilken information ger hushållssoporna som användes som gödning

om kosthållet i klostret?

Monika Minnhagen-Alvsten

Anmälan om deltagande lämnas senast den 17 nov. till Ina Nordh

E-post ingegerd.nordh@svenskakyrkan.se eller tel. 013-236661

VÄLKOMMEN!

Kommande program under hösten 2016

Den 12 0ch 13 september scannade Christer Andersson ett utökat område intill kyrkan och församlingsgården. ÖstNytt sände ett inslag om detta den 18 sept. Inslaget kan ses vecka 38 på denna adress: http://www.svtplay.se/video/10345381/svt-nyheter-ost/svt-nyheter-ost-18-sep-19-55

När Christer Anderssons analys av denna undersökning är klar kommer han att informera oss om sina fynd. Temat för hösten blir även i fortsättningen Arkeologi. Vi kommer att på senhösten inbjuda till en temadag då vi utgår från ett antal föremål som kom i dagen vid den arkeologiska utgrävningen 2012 för att se vad de har att berätta om sin och klostrets tid.

Vi återkommer med närmare information!

Inbjudan

 Christer Andersson, radioastronom  från Orust, genomförde i juni 2015 en första etapp av markradarundersökning  på området väster och söder om Askeby klosterkyrka. I september 2016 fortsatte han undersökningarna.


Vår och sommar 2016

Gör en utflykt 2016

Visning ordnas också kl 19 den sista torsdagen i juni, juli och augusti efter de sommarkvällskonserter som kyrkan inbjuder till kl 18. Ingen avgift.

PROGRAM 2016

Hej Klostervänner!
Det är snart åter dags för årsmöte i Föreningen Askeby Kloster och här kommer en inbjudan till Årsmötet samt chansen att få se Askeby nya skola invändigt.


Kallelse till årsmöte 2016

Datum: Lördag den 2 april kl.16.00


Plats: Nya skolan i Askeby

Varmt välkomna!

På uppdrag av styrelsen
/
Ina Nordh ingegerd.nordh@svenskakyrkan.se tel. 0706-18 21 60

Inbjudan

Inbjudan

 Christer Andersson från Orust genomförde i juni 2015 en första etapp av markradarundersökning  på området väster och söder om Askeby klosterkyrka.

Föreningen har beslutat att fortsätta markradarundersökningen och en andra etapp kommer att genomföras mån-tis 12-13 sept.

Denna andra etapp kommer att förläggas till ytan framför församlingsgården med sträckning ned mot den gamla karpdammen.
I samband med sommarens planerade arbete inbjuder klosterföreningen till en öppen besökstimme för medlemmar och övriga intresserade då var och en närmare kan bekanta sig med tekniken och ställa frågor.

Måndagen den 12 sept. mellan klockan 17 och 18 är därför alla välkomna att besöka arbetsplatsen!

Information lämnas av  Hans Palmlöf 072-204 37 51 eller 013-23 87 00.

======================================================================================

Vi vill gärna tipsa om Klosterdagen i Vreta klosters kyrka söndagen den 18 september!

Högmässa kl 11:00. Musik av Liunga Pipare. Kom gärna i medeltida kläder! Kyrkkaffe.

Föredrag kl 13:00 av Lars Ladell med rubriken ”Livet i Vreta kloster under 1400-talet”. Vilka var nunnorna, hur såg deras världsbild ut, och om en äventyrlig italiensk besökare.

PROGRAM 2016

Hej Klostervänner!

Här kommer en

Kallelse till en kväll kring sommarens
markradarundersökning


Vi får besök av Christer Andersson från Orust som utförde sommarens markradarundersökning vid Askeby klosterkyrka. Christer kommer att redogöra i ord och bild för resultatet av undersökningen.
En mycket intressant kväll utlovas!

Datum: Torsdag 25 februari
Observera! Om vädret gör så att Christer inte kan resa från
Orust som planerat 25 februari så går vi redan nu ut med ett
alternativt datum –
torsdag 17 mars
Plats: Församlingsgården i Askeby
Tid: Kl 19.00

Varmt välkomna

På uppdrag av styrelsen
/
Hans Palmlöf

Fram till den 7 juni visas Askebys medeltida altarbrun på Slotts- & Domkyrkomuseet i Linköping! Slotts- och Domkyrkomuseet i Linköping visar under våren utställningen Prakt och fägring stor med kyrkligt broderi i centrum. Historiska museet har lånat ut ett altarbrun från mitten av 1400-talet som en gång var i bruk i Askeby klosterkyrka. Under en […]

Fram till den 7 juni visas Askebys medeltida altarbrun på

Slotts- & Domkyrkomuseet i Linköping!

altarbrun-affisch-2

Slotts- och Domkyrkomuseet i Linköping visar under våren utställningen Prakt och fägring stor med kyrkligt broderi i centrum. Historiska museet har lånat ut ett altarbrun från mitten av 1400-talet som en gång var i bruk i Askeby klosterkyrka. Under en serie föreläsningar, se nedan, ska vi se närmare på dess teknik, material och bildspråk och som jämförelse visas även fem mässhakar från tidigt 1900-tal från Sankt Lars kyrka. OBS! Medlemmar i Föreningen Askeby kloster betalar 50 kr/gång.

Prakt och fägring stor det

Markradarundersökning Den 9 och 10 juni kommer området mellan Askeby klosterkyrka och Församlingsgården att undersökas av geofysikern Christer Andersson med hjälp av markradar. Syftet är att kartlägga omfattningen och placeringen av de byggnadsrester som förväntas finnas under jorden.

Markradarundersökning

Den 9 och 10 juni kommer området mellan Askeby klosterkyrka och Församlingsgården att undersökas av geofysikern Christer Andersson med hjälp av markradar. Syftet är att kartlägga omfattningen och placeringen av de byggnadsrester som förväntas finnas under jorden.

ASKEBY OCH NORRKÖPING II FÖRENINGEN ASKEBY KLOSTER INBJUDER TILL EN FORTSATT VANDRING I TID OCH RUM I NORRKÖPING TORSDAGEN DEN 23 APRIL 2015   P R O G R A M Kl 17       Samling på Tyska torget. Därifrån leder Lars Eliasson en promenad som i huvudsak följer Motala ström. Vi passerar platser med anknytning till […]

Norrköping C

ASKEBY OCH NORRKÖPING II

FÖRENINGEN ASKEBY KLOSTER INBJUDER TILL EN FORTSATT VANDRING I TID OCH RUM I

NORRKÖPING TORSDAGEN DEN 23 APRIL 2015

 

P R O G R A M

Kl 17       Samling på Tyska torget. Därifrån leder Lars Eliasson en promenad som i huvudsak följer Motala ström. Vi passerar platser med anknytning till Askeby kloster, men framförallt berättar Lars om Norrköpings storhetstid från 1600- till 1900-talet.

Kl 18         Paus för kaffe/te

Kl 18.45   Norrköpings Stadsmuseum vid Västgötegatan håller på att bygga en utställning om stadens historia. I den nyligen invigda andra delen, som bland annat omfattar medeltiden, presenteras Askeby kloster! Intendent Anette Kindahl visar delar av utställningen Den första staden.

 

AVGIFT   30 kr. Förtäring tillkommer.


ANMÄLAN lämnas senast måndag 20 april till Susanne Glöersen

tel 013- 14 10 10 eller e-post susanne.gloersen@askebykloster.se

SAMÅKNING Den som önskar eller kan erbjuda skjuts från Askeby eller Linköping meddelar det vid anmälan.

 

PARKERING Lämplig parkeringsplats är P-huset i hörnet av Kungsgatan och Bredgatan. Därifrån tar det cirka 15 min att promenera till Tyska torget.

Askeby klosterförening och Gull-Olle hälsar Välkommen till Norrköping!

Programmet ges i samarbete med Sensus.

PS

     Vid årsmötet beslöts medlemsavgiften vara oförändrad med 100 kr för direktbetalande medlem, 50 kr för medlem ansluten genom hembygdsföreningen och 50 kr för juniorer (upp till 25 år).

Avgiften kan sättas in på Föreningens Pg 45 64 44-9. Ange  namn, post- och ev. mejladress samt telefonnummer.

Kallelse till Föreningen Askeby klosters årsmöte 2015 Datum: Söndag 29 mars Plats:    Församlingsgården och i Askeby kyrka Tider: 16.00    Kaffe serveras från kl. 16.00 17.00    Årsmötesförhandlingar 18.00    O vilken kärlek . . .  Musik i passionstid Medverkande: Kören Daylight, Bodil Söderberg och Ulf Söderberg Varmt välkomna ! Om någon har speciellt önskemål beträffande kaffebröd så är vi tacksamma […]

Kallelse till Föreningen Askeby klosters

årsmöte 2015

Datum: Söndag 29 mars
Plats:    Församlingsgården och i Askeby kyrka
Tider:
16.00    Kaffe 
serveras från kl. 16.00
17.00    Årsmötesförhandlingar
18.00    O vilken kärlek . . .  Musik i passionstid

Medverkande: Kören Daylight, Bodil Söderberg och Ulf Söderberg

Varmt välkomna !

Om någon har speciellt önskemål beträffande kaffebröd så är vi tacksamma om vi kan få besked om detta i god tid innan mötet. Kontakta hans.palmlof@telia.com Tel 013-238700

affisch 29 mars 1915-3

PROGRAM

Sommaren 2015

[iframe src="https://www.youtube.com/embed/zc5CtnWTGko" loop="1" allowfullscreen]

Studiebesöket i Norrköping

som vi planerade ha den 23 april fick dessvärre ställas in p.g.a sjukdom. Vi återkommer med det programmet i början av höstsäsongen. Nedan presenteras våra aktiviteter fram till dess.

klosteromrade

Markradarundersökning

Vi ser nu med stort intresse fram emot att få resultatet av den markradarundersökning som geofysiker Christer Andersson genomförde den 9 och 10 juni. Han scannade av området mellan klosterkyrkan och församlingsgården för att kartlägga omfattningen och placeringen av de byggnadsrester som förväntas finnas där. Christer undersökte också grunden till  den östra klosterlängan och korsgången utanför den. Läs mer på Föreningen Askeby klosters facebooksida!

Sommarens visningar

Som tidigare år visas klosterområdet, kyrkan och visualiseringen varje torsdagskväll kl. 19 från den 25 juni till den 3 september samt under Östgötadagarna den 5 och 6 september. Kvällsvisningen som varar cirka 1,5 timme kostar 30 kr/vuxen. Ingen avgift för medlem i Föreningen Askeby kloster.

Aktiviteterna ges i samarbete med Åkerbo församling och Studieförbundet Sensus.

Musik i klosterkyrkan

Tre torsdagar kan man före visningen gå på konsert som Åkerbo församling inbjuder till.

25 juni kl. 18 i Askeby klosterkyrka

Frida Hagman och Anna Ericsson sjunger och spelar folkligt, nordiskt och stycken från operavärlden och spirituals.

 30 juli kl. 18 i Askeby klosterkyrka

Tina Ternstedt, sång; Daniel Byström, piano; Märta Nilsson, cello.

27 augusti kl. 18 i Askeby klosterkyrka

Rebecka Dellskog sjunger visor och jazz med sin kvartett.

NÄTVERKSFÖREDRAG

TILL MEDLEMMARNA I FÖRENINGARNA ASKEBY KLOSTER, KLOSTERLIV I VRETA OCH TILL ALLA INTRESSERADE!

För 850 år sedan grundades Roma kloster på Gotland. Detta firades i dagarna tre i anslutning till Den helige Bernhards dag den 20 augusti. Firandet inleddes med en ekumenisk festhögmässa i kyrkoruinen och därpå följde ett symposium med flera föreläsningar som gav tillbakablickar på såväl andlig som praktisk cisterciensisk verksamhet i Sverige.

Klostren må ha raserats, men de gamla ruinerna lever än. Birgitta Alinder började därför för några år sedan att bygga upp ett kontaktnät mellan de historiska klosterplatserna.Birgitta var inbjuden till Romasymposiet för att föreläsa om nätverks tillblivelse och funktion och

TORSDAGEN DEN 23 OKTOBER KL 18.30

kommer hon till kyrkan i Askeby för att presentera klosterplatserna i nätverket, hur de förvaltas, vilken verksamhet man har och hur nätverket kan användas. Det kan se väldigt olika ut runt om i landet, men ett har vi gemensamt – ett brinnande intresse att förvalta ett betydande europeiskt kulturarv!

Kvällen inleds med att Susanne Glöersen berättar kort om Romadagarna.

Servering av kaffe/te med bröd för 25 kr.

Välkommen till en intressant kväll önskar Föreningen Askeby kloster

i samverkan med Åkerbo församling och Sensus!

FORENINGSLOGO

S O M M A R P R O G R A M   2014

VISNINGAR  I ASKEBY KLOSTERKYRKA

 

Jungfru Maria i bild och blom

Kl. 13 den 12/6 Susanne Glöersen

 

Medeltidsliv i Askeby socken

Kl. 13 den 19/6 Sven Hellström

 

Klosterkyrkan och dess konstskatter och

Visualiseringen av Askeby kloster

Kl. 19 den 26/6, 3/7, 10/7, 17/7, 31/7, 14/8 och 4/9

 

Askeby kloster i ett historiskt perspektiv och

Visualiseringen av Askeby kloster

Kl. 19 den 24/7, 7/8, 21/8 och 28/8

Med reservation för ändringar

En visning varar i regel 1,5 tim.

Kostnad 30 kr/vuxen, föreningens medlemmar gratis.

För upplysning och beställning av visning vid annan tidpunkt ring tfn 013-760 23.

Läs mer på vår hemsida www.askebykloster.se eller www.askebyabbey.com

 

Arrangörer: Föreningen Askeby kloster, Åkerbo församling och Sensus

 

Åkerbo församling inbjuder till

M U S I K   I   S O M M A R K V Ä L L

att lyssna till före visningen den sista torsdagen i juni, juli och augusti med

 

Monia och Jonas Sundin

Kl. 18 den 26/ 6 

 

Emma Claesson, sång och Mia Brunberg Ulriksson, piano

Kl. 18 den 31/7 

 

Michael Augustson , sång och piano

Kl. 18 den 28/8 

 

UPPROP

ASKEBY OCH NORRKÖPING

    ATT SE OCH FÖRSTÅ SPÅREN I VÅR EGEN SAMTID

                            

FÖRENINGEN ASKEBY KLOSTER INBJUDER TILL EN VANDRING I TID OCH RUM I

NORRKÖPING ONSDAGEN DEN 9 APRIL 2014

Syftet med besöket är att åskådliggöra kultursamband mellan Askeby och Norrköping i en tid av flerfacetterad europeisering.

P R O G R A M

 

Kl 17.30   Samling vid entrén till Sankt Olai kyrka i Norrköping. Det är den naturliga startplatsen för en vandring längs kvarnplatser, fiskevatten och jordegendomar som en gång tillhörde Askeby  kloster. Vår ciceron är förra stadsantikvarien Ann-Charlotte Hertz.

 

 Kl 18.30  Samling vid Kåkenhus stora entré intill Skvallertorget.

OBS! Dörrarna är normalt låsta kvällstid.

Vi inleder med kaffe/te och bröd.

Därefter fortsätter programmet i Sal K 23 dit vi går gemensamt.

KLOSTER I ALLMÄNHET OCH ASKEBY I SYNNERHET

Lars Eliasson  berättar om Askebys cisterciensiska nunnekloster i ett europeiskt perspektiv.

                          ASKEBYS ÄLDSTA SEVÄRDHETER

Kyrkliga inventarier som bevarats från klostertiden presenteras av Susanne Glöersen.

KLOSTERVISUALISERINGEN

Delar av det virtuellt återuppbyggda Askeby kloster visas.

Praktisk information och tillfälle till diskussion.

AVGIFT          75 kr om man deltar i hela programmet.

50 kr om man endast deltar i vandringen eller vid

föredragen. Båda alternativen inkluderar förtäring.

 OBS! Programmet är fulltecknat, men anmälan kan göras till reservplats!

ANMÄLAN      Eftersom deltagarantalet är begränsat är det klokt att

                       snarast anmäla sig till hela eller del av programmet, dock

senast den 31/3 till Susanne Glöersen tel 013-14 10 10

                      eller e-post susanne.gloersen@askebykloster.se

 

SAMÅKNING   Ange vid anmälan om skjuts önskas från Linköping m.o.

 

PARKERING   Lämplig parkeringsplats är antingen P-huset i kv. Spetsen

infart Bredgatan nära Skvallertorget eller längs Plankgatan

öster om Matteus kyrka, se karta. Båda alternativen ligger

i närheten av Kåkenhus och från dessa platser tar det 15

resp. 20 min att promenera i rask takt till S:t Olai kyrka.

 

Inbjudan sänds förutom till medlemmarna i Askebys och Vretas klosterföreningar även till studerande vid Kultur Samhälle Mediegestaltning vid LiU  och ett antal kulturföreningar i Norrköping.

 

VÄLKOMMEN önskar FÖRENINGEN ASKEBY KLOSTER!

Programmet ges i samarbete med Linköpings Universitet och sensus

 

Georadarundersökning       lägesrapport jan 2014
Föreningen Askeby Kloster har inlett en “förstudie” för att utröna möjligheterna till utökad markradarundersökning i området kring kyrkan i Askeby. Vid föreningens bildande och senare inför projektering av ny skolbyggnad i Askeby gjordes undersökningar och utgrävningar som visade på förekomsten av murar, husgrunder, källor, kalkugn mm. Vid utgrävningar sommaren 2012 hittades en stor mängd intressanta föremål som tidigare redovisats. Föreningen har tagit kontakt med Pär Karlsson från Riksantikvarieämbetet. Pär är ansvarig för RAÄ´s verksamhet med markradarundersökning och har synnerligen aktuella och spännande projekt bakom sig. Nämnas kan bl a Gamla Uppsala, Skänninge konvent (rv 50 och dubbelspår) och Krokeks kloster.

Geofysisk markundersökning (utan att gräva) baserar på tre olika metoder.
Georadar som ger markradarbilder av murar, husgrunder, vägar, brunnar, dammar mm.
Magnetometri som ger utslag för metallföremål, dock väldigt känsligt för yttre störningar.
LiDAC som är en luftburen laserskanning från luftfarkost.

I vårt fall är det georadarundersökning som kommer att vara aktuellt. Tekniken bygger på att skicka en högfrekvent elektromagnetisk puls som reflekteras tillbaka från ett föremål och med den tidsdifferens som uppkommer från sändning till mottagning kan man bestämma avståndet från sändningsantenn (strax ovan markytan) till föremålet. Utseendet på den reflekterade signalen kan även ge en viss indikation på vad det reflekterande föremålet består av. Beräknad undersökningsyta är ca 50×30 meter per dag. Ytan märks upp med en lina som successivt flyttas 1 meter i sidled och radarutrustningen dras eller körs fram efter denna lina. Egen insats gör att extern personalinsats kan minimeras och därmed kostnaden. En mycket grov kostnadsuppskattning för 1 veckas arbete med bearbetning av rådata och dokumentation ligger på 50 Tkr. En etappindelning skall göras inför en första order.

Föreningen kommer att vända sig till ett antal stiftelser och fonder mm för att söka bidrag. Detta är en process som vi av erfarenhet vet kommer att ta lång tid. För att förhoppningsvis kunna förverkliga en första etapp (tidplan sommaren 2014) så hoppas föreningen därför kunna finna intresserade privata bidragsgivare. En donationsfond för detta ändamål har därför nu skapats.
Bidrag kan sättas in på föreningens plusgiro 45 64 44-9. Kom ihåg att ange ”radarfonden” vid inbetalningen. Meddela gärna även undertecknad i samband med inbetalning.
/
Föreningen Askeby Kloster
genom
Hans Palmlöf  hans.palmlof@telia.com
(ordf)

VÅREN 2014

Årsmöte 2014

 


Förväntningar inför våren

klostretupp

Den av UV Öst genomförda arkeologiska utgrävningen i augusti 2012 har givit oss kunskap om byggnader som funnits i utkanten av klosterområdet och vilka verksamheter som bedrivits där. Inom kort kommer vi att få veta ännu mer. Under våren kommer arkeologernas slutrapport att publiceras, med bland annat en dendrokronologisk analys. Kommer den att stämma med teorin om klosteranläggningens tillkomsttid?

UV Östs utgrävning föranleddes av den planerade ombyggnaden av Askeby skola. Den omfattade ett mer perifert område än vad som är vanligt vid klosterundersökningar, men just därför särskilt intressant. Utgrävningsområdet låg i bildens nedre vänstra hörn.

Vad mer döljer sig i klostermarken? En annan ytterst intressant och ännu outforskad del av den forna klostermarken är partiet  mellan kyrkan och den nuvarande församlingsgården, motsvarande bildens övre vänstra hörn. Där fanns den så kallade Borggården, som antyder att det rörde sig om en betydande byggnad. Men fanns det fler byggnader och om så är fallet, hur stora? Hängde någon samman med kyrkan? Kan det i så fall förklara den mycket speciella utformningen av  kyrkans västparti? Det är frågor som en geoarkeologisk undersökning kan ge svar på. En av fördelarna med en sådan är att den inte skadar marken, men den kostar pengar.

Klosterföreningens ordförande har därför formulerat ett upprop där han efter en beskrivning av georadarmetoden avslutar sålunda:

 Föreningen kommer att vända sig till ett antal stiftelser och fonder mm för att söka bidrag. Detta är en process som vi av erfarenhet vet kommer att ta lång tid. För att förhoppningsvis kunna förverkliga en första etapp (tidplan sommaren 2014) så hoppas föreningen därför kunna finna intresserade privata bidragsgivare. En donationsfond för detta ändamål har därför nu skapats.
Bidrag kan sättas in på föreningens plusgiro 45 64 44-9. Kom ihåg att ange ”radarfonden” vid inbetalningen. Meddela gärna även undertecknad i samband med inbetalning.

Föreningen Askeby Kloster
genom
Hans Palmlöf

E-post: hans.palmlof@telia.com

Hej klostervänner! Här kommer en inbjudan till en föreläsning med temat “Geofysik i arkeologins tjänst” med arkeolog Pär Karlsson från Riksantikvarieämbetet När:  Onsdag 11 december kl 19 2013 Var:  Församlingsgården i Askeby Föreningen Askeby Kloster har inlett en förundersökning för att utröna möjligheterna till utökad markradarundersökning i området kring kyrkan i Askeby. I vårt fall […]

Hej klostervänner!
Här kommer en inbjudan till en föreläsning med temat
“Geofysik i arkeologins tjänst” med arkeolog
Pär Karlsson från Riksantikvarieämbetet


När:  Onsdag 11 december kl 19 2013
Var:  Församlingsgården i Askeby


Föreningen Askeby Kloster har inlett en förundersökning för att utröna möjligheterna till utökad markradarundersökning i området kring kyrkan i Askeby. I vårt fall handlar det om georadarundersökning som ger bilder av murar, husgrunder, vägar, brunnar, dammar mm.
Vid föreningens bildande och senare inför projektering av ny skolbyggnad i Askeby gjordes undersökningar och utgrävningar som visade på förekomsten av murar, husgrunder, källor, kalkugn mm. Vid utgrävningar sommaren 2012 hittades en stor mängd intressanta föremål som tidigare redovisats.
Inför ev. kommande markradarundersökningar kommer föreningen att vända sig till ett antal stiftelser och fonder för att söka bidrag. Föreningen hoppas även kunna finna intresserade privata bidragsgivare.
Som ett led i vår strävan mot ett förverkligande bjuder därför föreningen in till en föreläsning med Pär Karlsson från Riksantikvarieämbetet. Pär är ansvarig för RAÄ´s verksamhet med markradarundersökning och har synnerligen aktuella och spännande projekt bakom sig. Nämnas kan bl a Gamla Uppsala, Skänninge (rv 50 och dubbelspår) och Krokeks kloster.

Här följer också lite förhandsinformation om kommande verksamhet 2014

Föreningen planerar en föreläsning i Norrköping på Norrköpings Stadsmuseum. Under klostertiden hade Askeby och Norrköping nära kontakt. Klostret ägde gårdar i Norrköpingstrakten och hade fiskerättigheter i Strömmen mm.

Det berömda altarbrunet från Askeby klosterkyrka hoppas vi kunna visa upp i samarbete
med Slotts och Domkyrkomuseet (SODOM) i Linköping.


Ett år går fort och i slutet av mars är det åter dags för föreningens årsmöte.

Välkommen hälsar styrelsen i föreningen Askeby Kloster
genom
/
Hans Palmlöf

 

Sommarprogrammet närmar sig sitt slut och föreningen kan se tillbaka på en ovanligt varierande och välbesökt visningssäsong. Det blir en extravisning tisdag den 3 september kl 15. Inte för att ta emot kungaparet , utan för att erbjuda  en kulturupplevelse till er som vill göra en eftermiddagstur som efteråt kan kombineras med en  naturvandring i […]

Sommarprogrammet närmar sig sitt slut och föreningen kan se tillbaka på en ovanligt varierande och välbesökt visningssäsong. Det blir en extravisning tisdag den 3 september kl 15. Inte för att ta emot kungaparet , utan för att erbjuda  en kulturupplevelse till er som vill göra en eftermiddagstur som efteråt kan kombineras med en  naturvandring i Juby. Under Östgötadagarna 7-8 september blir det kortare visningar, se särskilt program.

Höstsäsongen inleds med en föreläsning den 30 september, se nedan!

Inbjudan till en Temadag om cisterciensiska nunnekloster i anslutning till denna föreläsning har sänts ut till klosterföreningsmedlemmar.

SOMMARPROGRAM 2013

I ASKEBY KLOSTERKYRKA

Välkommen att se

ASKEBYS KLOSTERVISUALISERING

DET FORNA KLOSTRETS MILJÖ OCH DESS KONSTSKATTER

varje torsdag från den 27/6 till och med den 5/9 !

Visningarna börjar kl. 19 och varar i regel 1,5 timme.

Kostnad 30 kr/vuxen, föreningens medlemmar gratis.

Avgift för gruppvisning är max 500 kr.

Före några visningar inbjuder Åkerbo församling till

 

MUSIK I SOMMARKVÄLL

 

27/ 6  kl 18

Rebecka Dellskog, sång och Dennis Karlsson, gitarr.

25/7  kl 18

Michael Augustson  spelar och sjunger.

22/8  kl 18

Bernhardsvesper

Bodil Söderberg och Ulf Söderberg, sång.

 

 

För beställning av visning vid annan tidpunkt ring tfn 013-760 23.


 

Visningarna är ett samarbete mellan

Askeby klosterförening, Svenska kyrkan och 

 

HÖSTEN 2013

Välkommen till Föreningen Askeby kloster som  inleder höstsäsongen med en föreläsning den 30 september kl 18.30 i Slotts- och Domkyrkomuseet i Linköping. Se affisch nedan.  Efter föreläsningen serveras enkel mingelmat till självkostnadspris. Dessvärre har dagens övriga program i Vreta och Askeby blivit inställda på grund av lågt  deltagarantal.

Bonnier-affisch3

 

 Lördagen den 12 oktober deltar föreningen i  ÖSTERGÖTLANDS BOKMÄSSA på Stadsbiblioteket i Linköping.

Vi planerar också att inbjuda till  Norrköping  för ett föredrag med anknytning till stadens och klostrets forna relationer. Mer information kommer.

 

 

Vad berättar fynden från utgrävningen i Askeby?

MÅNDAGEN DEN  15 APRIL KL. 19

 

kommer arkeologerna Karin Lindeblad och Maria Sjöquist till församlingshemmet i Askeby för att berätta om undersökningen av fynden från förra sommarens utgrävning.

Servering och utdelning av medlemskort för 2013.

Årsavgiften som för 2013 är 100 kr kan sättas in på föreningens pluskonto 45 64 44-9.
Om Du också vill vara medlem i Askeby Hembygdsförening så betalar du endast 50 kr + 75 kr för medlemskap i hembygdsföreningen. Observera att Du då istället skall sätta in 125 kr på hembygdsföreningens pluskonto 36 04 87-3.

Anmälan till Ethel Hellström före lördag den 13 april på tel 013-760 23 eller via e-post till sven.hellstrom.overstad@gmail.com

 

Programmet är ett samarrangemang med Riksantikvarieämbetet UV Öst och studieförbundet Sensus.

 

Hjärtligt välkommen!

önskar

Klosterföreningens styrelse

Viking Forsberg, Träsnitt 1956.

Våren 2013

Föreningen Askeby kloster inbjuder

Hembygdsföreningens och Klosterföreningens medlemmar till invigningsfest!

Arbetet med den förnyade hemsidan är så pass framskridet att det är dags att presentera den för alla intresserade. Färdig ska den aldrig bli! Vi ska inviga två saker. Dels den nya hemsidan, dels ett konstverk som föreningen fått som gåva.

Det finns två adresser till hemsidan. Dels den gamla vanliga  www.askebykloster.se  och den nya  www.askebyabbey.com Gör ett besök och ta chansen att vinna gott kaffe med dopp vid mötet genom att besvara frågorna här nedan!  Svaren hittar Du under hemsidans olika avdelningar.

Klicka på Hitta på hemsidan så  är det lättare att navigera.

Fråga 1

Vilket år bildades förbundet La Charte européenne som verkar för samarbete och kulturturism mellan historiska cistercienskloster?

Fråga 2

Vilket år skrevs boken Lille Jonathan?

Fråga 3

Hur många kvarnar ägde Askeby kloster i Norrköping?

Fråga 4

Hur långt är klostrets altarbrun som finns på Statens Historiska museum?

Lycka till! Du kan mejla svaren till minnhagen@gmail.com senast fredag 22/2 eller lämna dem skriftligt vid ankomsten till mötet!

Överst ses en detalj av det konstverk som också ska invigas. Det är utfört av norrköpingskonstnären Viking Forsberg och skänkt av askebysonen Åke Engberg till klosterföreningen. I föreningen är vi mycket glada för den gåvan; den har en mycket intressant historia att berätta!

Anna Bergman och Ina Nordh serverar kaffe och önskar få  Din anmälan om deltagande senast onsdagen den 20 februari  tillanna.flisatorp@gmail.com  eller Ethel Hellström tel. 760 23.

Medverkande: Sven Hellström, Mats Levinsson, Gunnar Bergman, Monika Minnhagen-Alvsten och Susanne Glöersen.

Kom till Askeby lördagen den 23 februari – vi träffas i Församlingsgården klockan 15!

Välkommen!

önskar

Föreningen Askeby klosters styrelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Länkar