Coopération nationale et internationale

Det nordeuropeiska nätverkets startsida.

Kapitäl i Kloster Bebenhausen, Tyskland. Det är en variant på den typ av s.k. sjöbladskapitäl, chapiteau à feuilles d'eau, som förekommer inom cisterciensisk arkitektur under 1100-talet. Det första cisterciensklostret grundades 1098 i Cîteaux i Frankrike och orden tog sitt namn efter ortens latinska namn Cistercium. Namnet anspelar på att trakten där klostret byggdes utgjordes av sankmarker, täckta med vass. Därför pryder just vassblad, feuilles de cistel, ofta kapitäl i cisterciensiska kyrkor och kloster.

Anslagstavlan utanför Askeby klosterkyrka.

Det europeiska förbundets symbol har inspirerats av en typ s.k. sjöbladskapitäl som ofta förekommer i cisterciensisk arkitektur under 1100-talet.

De svenska medlemmarna längs 'Den cisterciensiska klostervägen'.

Föreningen Askeby kloster vill, liksom klostret en gång gjorde, verka både lokalt och internationellt. Klosterföreningen är därför medlem i ett europeiskt förbund av cisterciensiska kloster och klosterplatser. Vi ingår naturligtvis i det svenska kontaktnätet av historiska kloster och dessutom i ett som omfattar nordeuropeiska klosterplatser.

 

La Charte européenne des Abbayes et sites cisterciens

Skylten på anslagstavlan intill kyrkan markerar att Askeby ligger längs den cisterciensiska klostervägen,  La route des Abbayes Cisterciennes. Klosterföreningen blev 2010 medlem i Det europeiska förbundet av cisterciensiska kloster och klosterplatser eller Charte européenne des Abbayes et sites cisterciens. Det var från början ett förbund för franska historiska cistercienskloster. År 2006 inbjöd detta franska förbund för första gången representanter för kloster i andra länder till sitt årliga medlemsmöte – den s k Generalförsamlingen – i syfte att bilda ett europeiskt förbund, vilket också skedde det året. Det var också första gången som en generalförsamling hölls utanför Frankrike.

För närvarande, sex år senare, ingår drygt 160 kloster i detta europeiska förbund. Elva länder och tio olika språk är representerade. Förbundet verkar för sammanhållning mellan historiska kloster och återspeglar den gemenskap som fanns under medeltiden, när Europa hade runt två tusen levande cistercienskloster. Genom medlemskap i förbundet ingår den enskilda klosterplatsen i ett större sammanhang och får möjlighet att delta i ett omfattande och stimulerande informationsutbyte.

I förbundet vill man främja den kulturturism som knyts till klostren, utveckla besöksnäringen och på det sättet sprida kunskap om Cisterciensorden under medeltiden. Cisterciensforskningen däremot ligger på andra instanser.

På förbundets hemsida  finns avdelningen Bulletin/Newsletter dit medlemsklostren skickar information om sina aktiviteter. Där kan man få inspiration och impulser att utveckla sin egen publika verksamhet. Till Bulletinen som publicerades i oktober 2012 sändes  en artikel från Askeby om sommarens arkeologiska utgrävning, se länk La Charte nedan. Den finns på svenska under rubriken Arkiv på denna hemsida.

På La Chartes hemsida finns också alla medlemsklostren presenterade i bokstavsordning med en kort text och en bild. De svenska medlemmarna är 2012 klosterföreningarna i Vreta Kloster och Askeby och församlingarna i Nydala och Skokloster. President/ordförande är Dominique Mangeot från Abbaye de Fontmorigny, Frankrike.

Våren 2012 utkom guideboken Sites Cisterciens d’Europe, Cistercian Sites in Europe. I den presenterar sig medlemsklostren lite utförligare på sitt eget språk och på engelska. Guideboken kan köpas vid de fyra nämnda klosterplatserna eller beställas via denna hemsida, se Publikationer.

Det svenska och det nordeuropeiska nätverket

Askeby klosterförening ingår förutom i ett svensk kontaktnät, se länk nedan,  också i nätverket  Zisterzienser an Nord- und Ostsee  som vartannat år inbjuder till konferens om cisterciensernas påverkan inom kultur och spiritualitet. I anslutning till konferenserna ordnas studiebesök på närbelägna klosterplatser. På hemsidan, se länken nedan, finns ett reportage om det senaste symposiet som arrangerades  i Werbellinsee där både Askebys och Vretas klosterföreningar var representerade.

 

 

Länkar