La reconstitution 3D

Förlorarnas kloster. Varför blev Askeby nunnekloster så okänt? Kyrka och kloster byggdes ju på 1100-talet vid en strategiskt belägen borggård vid den tusenåriga leden från Östersjön in mot centrala Östergötland, och blev vartefter av stor angelägenhet för östsvenska stormannaätter som Brahe, Banér, Sparre, Bielke och Gädda. Svaret är att det blev förlorarnas kloster. Nämnda högfrälsesläkter drogs nämligen in i kampen mot en växande kungamakt. Kulmen kom med slaget i Stångebro 1598 då hertig Karl slutgiltigt besegrade sin farbror Sigismund och som en följd därav dömde företrädare för ätterna till döden. De avrättades i Linköpings blodbad år 1600. Askeby kyrka och kloster hade inte några försvarare, det hade plundrats och förstörts i omgångar, också klosterbygdens invånare fick betala ett högt pris under den här dramatiska tiden. Kyrkan kom emellertid att bevaras på ett nödtorftigt sätt.

Hur skulle klostret väckas till liv igen? 2006 bildades Föreningen Askeby Kloster och efter diskussioner kom man fram till att en datavisualisering var bästa sättet. Det beslöts att klostret år 1444 skulle återskapas. Men det krävdes mer kunskap innan arbetet kunde påbörjas. Läs mer om faktainsamlingen under rubriken Det återuppbyggda klostret.

 

Visualisering – Askeby Kloster

 

 

Länkar