La création de l’association

Ur Kulturhistoria i Östergötland. Författare Bengt Lundberg, tecknare Lars Guth.

Askeby Klosterförening har till syfte att lyfta fram det okända cisterciensklostret i Askeby och visa på nunneklostrets betydelse för östra Östergötland. Varför blev Askeby nunnekloster så okänt? Kyrka och kloster byggdes ju på 1100-talet vid en strategiskt belägen kungsgård vid den tusenåriga leden från Östersjön in mot centrala Östergötland, och blev vartefter av stor angelägenhet för östsvenska stormannaätter. Några eldsjälar började forska och söka efter en förklaring.

I samband med cisterciensernas 900-årsjubileum 1998 anordnade Askeby kyrkoråd en ”klostervecka” med ett mångskiftande program som väckte stort gensvar i bygden eftersom klostret varit förhållandevis okänt. Sven Hellström, fil dr och historiker och bosatt i Askeby, tog initiativet till ett långsiktigt lokalhistoriskt forskningsprogram på ideell grund.

År 2006 bildades  inom Askeby hembygdsförening Föreningen  Askeby kloster, som skulle arbeta vidare med att återskapa klostret. Intresset fokuserades på datavisualisering och man beslöt att klostermiljön år 1444 skulle återskapas.

Verksamheten har engagerat många kunniga, såväl i praktiska som i teoretiska arbeten.

 

 

Länkar