Styrelse

Styrelse 2018

Ordförande, Karin Svensson Nygren

Sekreterare, Anna Bergman

Kassör, Jonas Löfstrand

Ledamot, Ingegerd Nordh

Ledamot, Jan Eriksson

Ledamot, Susanne Glöersen

Ledamot, Maria Bergendahl

Suppleant, Sven Hellström

Suppleant, Hans Palmlöf

Revisorer Johnny Stammarnäs (smk) och Anna-Maj Gustafsson. Revisorssuppleant Christer Knuthammar.

Valberedning Håkan Neckman, Sigvard Hallendorff och Håkan Askbom