Textiles

Släkten Bielkes vapensköld på Askeby altarbrun

Detalj från Askeby altarbrun med guldtråd i relief

Detalj med guld och silvertråd från altarbrunet från Askeby kloster

Detalj av altarbrunet från Askeby med virtuellt återställda färger och frans

I Sverige finns förhållandevis många medeltida textilier bevarade, främst de som tillhört kyrkan och de välbesuttna. Kläder liksom andra nödvändiga textilier användes om och om igen. Samma gällde de medeltida broderierna där man kan se att delar återanvänts i nya broderier eller i en ny funktion, som t ex en detalj på en väska.

Under medeltiden var textilier mycket uppmärksammade, såväl för det ekonomiska värdet som för de symboler som broderats. Ett exempel är altarbrunet från Askeby. Det är helt enkelt ett viktigt historiskt dokument som berättar om de adelssläkter som vill visa att de givit klostret sitt stöd.

Länkar