Styrelse

Styrelse 2012

Ordförande  Hans Palmlöf ordförande, 1 år kvar på mandat 

Kassör        Jonas Löfstrand, 2 årigt mandat

Ledamot      Christer Knuthammar, 2 årigt mandat

Ledamot      Susanne Glöersen, 2 årigt mandat

Ledamot      Ulf Söderberg, 2 årigt mandat

Ledamot      Ina Nordh, 1 år kvar (av 2 årigt mandat)

Ledamot      Monika Minnhagen Alvsten, 1 år kvar (av 2 årigt mandat)

Suppleant    Anna Bergman, 1 årigt mandat

Suppleant    Sven Hellström, 1 årigt mandat

 

Revisor, sammankallande, Johnny Stammarnäs       

Revisor                        Anna-Maj Gustafsson  

 Årsberättelse 2011