Styrelse

Styrelse 2017

Ordförande, Ingegerd Nordh, 1 års mandat
Kassör, Jonas Löfstrand, 1 års mandat
Ledamot, Karin Svensson Nygren, fyllnadsval, 1 år kvar på mandat
Ledamot Jan Eriksson, 2 års mandat
Ledamot Anna Bergman, 2 års mandat
Ledamot Susanne Glöersen, 1 år kvar på mandat
Ledamot Maria Bergendahl, 1 år kvar på mandat
Suppleant Sven Hellström, 1 årigt mandat
Suppleant Hans Palmlöf, 1 årigt mandat

Revisorer Johnny Stammarnäs (smk) och Anna-Maj Gustafsson. Revisorssuppleant Christer Knuthammar. Samtliga 1 åriga mandat.